واردات بی‌رویه صنعت را به مخاطره انداخته است
2018-08-01
سید رضا مقیمی اصل کارآفرین برتر کشور، دارفانی را وداع گفت
2018-09-05

سومین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تهویه مطبوع ایران برگزار شد

سومین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷، روز سه شنبه ۲ مرداد ماه سال ۹۷ راس ساعت ۳۰/۱۷ با حضور ۱۴ عضو از ۲۲ عضو و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شد:

الف) گزارشات مالی و عملکرد هیات مدیره قرائت شد و به تصویب رسید.

ج) آقای مسعود موحدیان عطار به عنوان بازرس اصلی و آقای علی کمرئی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

همچنین در همین روز و قبل از برگزاری مجمع عادی سالیانه، مجمع فوق العاده طبق اعلام عمومی برگزار و بخش هایی از مفاد مواد ۵ و ۱۹ اساسنامه تغییر و به تصویب رسید.