لغو اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی بر خرید کالاهای نیمه ساخته

به دنبال تصمیم غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تسری ماده 38 بر خریدکالاهای نیمه ساخته و واسطه ای، هیات مدیره انجمن، تلاش بی وفقه ای را برای لغو این تصمیم غیر قانونی به عمل آورد و با همراه کردن چند انجمن صنفی دیگر و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با خود، بالاخره اواخر سال گذشته، سازمان مذکور، این تصمیم را لغو نمود.

متن بخشنامه رییس سازمان تامین اجتماعی در زیر آمده است: