لغو اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی بر خرید کالاهای نیمه ساخته

لغو اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی بر خرید کالاهای نیمه ساخته به دنبال تصمیم غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تسری ماده 38 بر خریدکالاهای نیمه ساخته و واسطه ای، هیات مدیره انجمن، تلاش بی وفقه ای را برای لغو این تصمیم غیر قانونی به عمل آورد و با همراه کردن چند انجمن صنفی دیگر و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با خود، بالاخره اواخر سال گذشته، سازمان مذکور، این تصمیم را لغو نمود.

متن بخشنامه رییس سازمان تامین اجتماعی در زیر آمده است: