برگزاری هجدهمین نشست هم اندیشی مدیران ارشد عضو انجمن تولید کنندگان تهویه مطبوع ایران

برگزاری هجدهمین نشست هم اندیشی مدیران ارشد عضو انجمن تولید کنندگان تهویه مطبوع ایران هجدهمین نشست هم اندیشی مدیران ارشد عضو انجمن تولید کنندگان تهویه مطبوع ایران روز دوشنبه 1397/04/04 در محل شرکت الکتروژن برگزار شد.

در این گردهمایی ابتدا میهمانان به همراه آقای مهندس علیزاده مدیر عامل محترم شرکت الکتروژن، از خطوط و سالنهای تولید این شرکت که در نوع خود در ایران کم نظیر است، بازدید کرده و پس از صرف ناهار، طی نشستی مسایل و مشکلات شرکتهای عضو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اخذ شد که اهم آن حفظ یکپارچگی و اقدام مشترک برای منافع مشترک میباشد.