هفددهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی از تاریخ 1 تا 4 آبان ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

هفددهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی از تاریخ 1 تا 4 آبان ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. نمایشگاه امسال هم همانند نمایشگاه پارسال در یک سالن که به طور اختصاصی در اختیار اعضای انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران قرار داده شده بود برگزار شد که نمایش همبستگی بین اعضای انجمن جلوه ای خاص به نمایشگاه تاسیسات داده بود. این در حالیست که تلاش های فراوان انجمن برای در اختیار گرفتن مکان بهتری برای تجمع اعضای خود، همانند سال گذشته، به نتیجه مطلوبی نرسید اما با وجود حضور کمرنگ برندهای خارجی، سالن اختصاصی انجمن، نسبت به پارسال شلوغ تر و بازدیدکنندگان بیشتری را پذیرا بود.

همچنین غرفه انجمن امسال با سال گذشته متفاوت تر بوده و تعداد متقاضیان عضویت در انجمن، بسیار بیشتر از سال گذشته بوده است.