برگزاری بیستمین نشست هم اندیشی مدیران ارشد عضو انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران

برگزاری بیستمین نشست هم اندیشی مدیران ارشد عضو انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران بیستمین نشست هم اندیشی مدیران ارشد عضو انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران

روز سه شنبه 28/3/1398 در کارخانه شرکت دمنده برگزار شد. در این گردهمایی ابتدا میهمانان به همراه آقای مهندس بستانچی مدیرعامل محترم شرکت دمنده، از خطوط و سالن های تولید این شرکت که در نوع خود در ایران کم نظیر است، بازدید کرده و پس از صرف ناهار، طی نشستی مسایل و مشکلات شرکتهای عضو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اخذ شد که اهم آن حفظ یکپارچگی و اقدام مشترک برای منافع مشترک می باشد.