برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید به ابتکار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، از 27 تا 30 تیرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید. این نمایشگاه با هدف جلب همکاری صنعتگران و قطعه سازان ایرانی با تولیدکنندگان محصول نهایی برای ساخت و تولید قطعاتی که وارداتی هستند یا میزان تولید داخل آنها جوابگوی نیازشان نیست، برگزار شد که تولیدکنندگان محصولات نهایی، قطعات و مجموعه های مورد نیاز خود را در معرض دید صنعتگران و قطعه سازان قرار داده بودند.

از اعضای انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران نیز شرکتهای تهویه و دمنده در این نمایشگاه حضور داشتند که نتایج مثبتی از نمایشگاه و استقبال قطعه سازان از این حرکت و آمادگی شان برای همکاری گزارش شده است.

در مجموع ارزیابی انجمن از این نمایشگاه، بسیار مثبت بوده و پیشنهاد تداوم آن در سالهای آینده را دارد.