اعضاء هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران

مهدی بستانچی

رییس هیات مدیره

علی آرین پور

نایب رییس هیات مدیره

مسعود موحدیان

عضو هیات مدیره و خزانه دار

منوچهر شجاعی

عضو هیات مدیره

علی کمره‌ای

عضو هیات مدیره

اکبر سیفی

بازرس انجمن

اسداله امینی

دبیرانجمن