نامه رییس سازمان تامین اجتماعی در مورد بازرسی صرفا سال آخر شرکتهای بخش خصوصی[ut_icon icon=”fa-gavel” size=”fa-1x” border=”circle” spin=”fa-spin” rotate=”fa-rotate-90″ align=”alignright” color=”#ffffff” bgcolor=”#24bce2″]

[ut_icon icon=”fa-gavel” size=”fa-1x” border=”circle” spin=”fa-spin” rotate=”fa-rotate-90″ align=”alignright” color=”#ffffff” bgcolor=”#24bce2″]بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد لغو اعمال ماده ۳۸ برای خرید کالاهای واسطه ای

[ut_icon icon=”fa-gavel” size=”fa-1x” border=”circle” spin=”fa-spin” rotate=”fa-rotate-90″ align=”alignright” color=”#ffffff” bgcolor=”#24bce2″]تصویب نامه هیات وزیران در مورد حقوق گمرکی و سود بازرگان

[ut_icon icon=”fa-gavel” size=”fa-1x” border=”circle” spin=”fa-spin” rotate=”fa-rotate-90″ align=”alignright” color=”#ffffff” bgcolor=”#24bce2″]حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی محصولات تهویه مطبوع

[ut_icon icon=”fa-gavel” size=”fa-1x” border=”circle” spin=”fa-spin” rotate=”fa-rotate-90″ align=”alignright” color=”#ffffff” bgcolor=”#24bce2″]آیین نامه ماده۳۸ قانون رفع موانع تولید

[ut_icon icon=”fa-gavel” size=”fa-1x” border=”circle” spin=”fa-spin” rotate=”fa-rotate-90″ align=”alignright” color=”#ffffff” bgcolor=”#24bce2″]قانون رفع موانع تولید