شرکت مهندسی مرصوص کام - تولید کننده ترموستات و کنترلر

شرکت پژوهشگران الکترونیک آژند - تولید کننده بردهای کنترل الکترونیکی