شرکت سانا اندیشه سازان مجد - سازنده تجهیزات تست و آزمایشگاه‌های صنعتی