برچسب انرژی


صدا

درجه‌بندی صدای هواساز داکت و تجهیزات تهویه مطبوع

تعیین کیفیت و آزمایش در اتاق پژواک برای تعیین توان صوتی تجهیزات HVAC


عملکرد

تعیین درجه‌بندی عملکرد فن کویل های اتاقی