نامه رییس سازمان تامین اجتماعی در مورد بازرسی صرفا سال آخر شرکت‌های بخش خصوصی


بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد لغو اعمال ماده 38 برای خرید کالاهای واسطه‌ای


تصویب نامه هیات وزیران در مورد حقوق گمرکی و سود بازرگان


حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی محصولات تهویه مطبوع


آیین‌نامه ماده 38 قانون رفع موانع تولید