شرکت بابک مس ایرانیان - تولید کننده لوله و اتصالات مسی

شرکت صنایع مس قائم - تولید کننده لوله و اتصالات مسی

شرکت کاسپین فولاد و مس البرز - تولید کننده قطعات و اتصالات مسی