21 تیر 1402

اولویت انجمن، تقویت انسجام تشکلی است

14 تیر 1402

معرفی دبیرکل انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران

2 خرداد 1402

ساخت دستگاه بازیافت بخارات بنزین توسط شرکت نسیم سرد آرارات

2 فروردین 1402

پیام نوروزی رییس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع

15 آذر 1401

هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تهویه مطبوع ایران برگزار شد

10 آبان 1401

جو نامطبوع بازار «تهویه مطبوع‌»