25 دی 1402

بازدید اعضای هیات مدیره انجمن از دو شرکت در حوزه صنعت تهویه مطبوع

9 دی 1402

مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه انجمن برگزار شد

3 دی 1402

قاچاق سازمان‏‏‌یافته محصولات تهویه مطبوع

15 آذر 1402

بازدید عضو هیات مدیره انجمن از شرکت “یوتاب تهویه آریا”

12 آذر 1402

جلسه آذرماه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران

8 آذر 1402

صادرات در صنعت تهویه مطبوع چندان قابل توجه نیست