انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران

گسترش روزافزون بیکاری فرزندان ایرانی که یکی از دلایل اصلی آنرا می‌توان گسترش وارادات بی‌رویه محصولات و کالاهای ساخته شده خارجی که مشابه آنها حتی با کیفیتی بسیار بالاتر در داخل ساخته می‌شود دانست، پیشکسوتان صنعت تهویه مطبوع ایران را بر آن داشت تا با ایجاد تشکلی که اتحاد و انسجام تولیدکنندگان ایرانی را در پی داشته باشد، به سهم خود در کاهش سطح بیکاری و افزایش اشتغال شهروندان ایرانی گامی موثر بردارند. در راستای این هدف، "انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران" در 15 اردیبهشت سال 1394 با شماره 419-2/3-32 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و رسما فعالیت خود را آغاز کرد.