انتخاب هیات مدیره جدید انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران