انتقاد از عملکرد جزیره‌ای شرکت‌های فعال در صنعت تهویه مطبوع