جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ برگزار شد