حضور تشکلی اعضای انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع در نمایشگاه تاسیسات ساختمان