حل مسائل فعالان صنعت تهویه مطبوع؛ فصل مشترک همکاری‌های تشکلی