رونمایی از کولرگازی جدید شرکت دمنده در نمایشگاه تاسیسات