مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه انجمن برگزار شد