مراسم گردهمایی اعضای انجمن با استقبال پرشور اعضا برگزار شد