گزارش تصویری از اولین گردهم‌آیی اعضاء محترم انجمن در سال جاری و بازدید از کارخانه صنایع الکتروژن