گزارش تصویری حضور اعضای انجمن تهویه مطبوع در نمایشگاه تاسیسات تهران