2 شهریور 1402

مهندس هدایت الله دهش درگذشت

25 مرداد 1402

گزارش اجمالی فرآیند ثبت نام و جانمایی اعضا انجمن

24 مرداد 1402

پنجاه و چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن برگزار شد

15 مرداد 1402

برگزاری جلسه پنجاه و سوم هیات مدیره انجمن

15 مرداد 1402

بازدید نائب رئیس انجمن از شرکت تراش گستران تهویه کارن

21 تیر 1402

جلسه هیأت مدیره انجمن برگزار شد