انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران

گسترش روزافزون بيكاری فرزندان ايرانی كه يكی از دلايل اصلی آن را می توان گسترش واردات بی رويه محصولات و كالاهای ساخته شده خارجی كه مشابه آنها حتی با كيفيتی بسيار بالاتر در داخل ساخته می شود دانست، پيشكسوتان صنعت تهويه مطبوع ايران را بر آن داشت تا با ايجاد تشكلی كه اتحاد و انسجام توليدكنندگان ايرانی را در پی داشته باشد، به سهم خود در كاهش سطح بيكاری و افزايش اشتغال شهروندان ايرانی گامی مؤثر بردارند. در راستای این هدف " انجمن صنفی كارفرمايی توليدكنندگان سيستمهای تهويه مطبوع ايران" در 15 ارديبهشت سال 1394 با شماره 419-2/3- 32 در وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و رسما فعاليت خود را آغاز كرد.
اعضای انجمن

شرکت تهویه
www.tahvieh.com

arvand

شرکت تهويه اروند
www.arvandcorp.com

havasaz

شرکت هواساز
www.havasaz.com

Untitled-1

شرکت ساران
www.saran-mfg.com

sarmafarin

شرکت سرما آفرين
www.ssi.co.ir

damande2

شرکت دمنده
www.damandeh.com

coilsazan

شرکت کويل سازان آريا
www.itccoil-co.com

tahviehdamavand

شرکت تهويه دماوند
www.damavandhvac.com

nima

شرکت نيما تهويه آرا
nima-ac.com

elsalogo

شرکت السا
elsamotor.com

edrisi

شرکت تهویه ادریسی
edrisico.ir

Sepand

شرکت سپند تهویه
sepandtahvieh.com

Aria Tahvieh

شرکت آریا تهویه
ariatahvieh.com

SANA

شرکت سانا اندیشه سازان
samtesttech.com

faraz

شرکت فرازکاویان
farazkavian.com

pakzy

شرکت پاکزی
www.pakzy.co

electrogen

شرکت الکتروژن
electrogenco.com

booran

شرکت صنایع برودتی بوران
Booranco.ir

Aray

شرکت آرای صنعت تلاش تبریز
Araysanat

marsus

گروه مرصوص کام
marsusgroup.com

amka

شرکت آسا مبدل کاسپین
AMKA

formdama

شرکت فرم دما
www.formdama.com

meta

شرکت تهویه البرز
www.tahviehalborz.com

poyesh tahvieh

شرکت پویش تهویه
www.pooyeshtahvieh.com

babak

شرکت بابک مس ایرانیان
www.ibcco.midhco.com

Eco cooler

گروه پاک تهویه سبز
www.ecocooler.ir

alborzazar

شرکت مدرن تهویه البرز
www.moderntahviehalborz.com

manelli

شرکت تهویه مانلی
www.manellico.com

isfahan

شرکت اصفهان هواساز
www.isfahanhavasaz.com

ANT

شرکت آرتا نسیم تهویه
artanasim.com

niroo tahvieh

شرکت نیرو تهویه امینی
snta.co